Beëdigde vertaling van documenten

Een beëdigde vertaling is een officiële vertaling van uw document, die voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Beëdigde vertalingen kunnen alleen worden gemaakt door beëdigde vertalers. Een beëdigd vertaler is een persoon die over de noodzakelijke vaardigheden en kwalificaties beschikt om geschreven documenten of gesproken woorden van de ene taal naar de andere te vertalen, zoals erkend door een overheidsinstantie of andere organisatie. Als u in het buitenland wilt gaan studeren of daar een nieuwe baan wilt aannemen, moet u vaak een hele reeks documenten overleggen. Om erkend te worden, moeten de documenten worden vertaald zijn in de lokale taal van de doelgroep of in een officiële internationale taal, zoals het Engels.

Omdat het echter om belangrijke documenten gaat die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen of eerdere werkgevers, is een simpele vertaling niet voldoende, in zo'n geval is een beëdigde vertaling vereist. Een beëdigde vertaling is een vertaling die moet voldoen aan de eisen van het doelland, zodat die voor doeleinden in het kader van formele procedures kan worden gebruikt. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat alleen officieel erkende beëdigde vertalers de bevoegdheid hebben om een beëdigde vertaling af te geven.

Hoeveel kost beëdigde vertaling?

Net zoals de te vertalen documenten variëren in omvang en moeilijkheidsgraad, zo verschillen ook de prijzen voor de bijbehorende vertaling. Het is verder belangrijk om te bedenken dat de prijs van elke vertaling afhankelijk zal zijn van het soort taal dat voor de doelgroep vereist is. Zo zal er een overvloed aan beëdigde vertalers beschikbaar zijn voor het vertalen van een document naar het Engels of Spaans. Het wordt echter moeilijk om een vertaler te vinden voor weinig gebruikte talen zoals Dari of Lets, waardoor de vertalingen natuurlijk duurder worden.

DIRECTE OFFERTE

Bij het berekenen van de prijs van gecertificeerde documenten spelen de volgende factoren een rol:

  • Talencombinatie
  • De omvang van document
  • Het onderwerp of de moeilijkheidsgraad van de tekst
  • Complexiteit van opmaak
  • De gewenste leverdatum (bijv. expresvertaling)

Een goed vertaalbureau berekent de prijs van een vertaling per woord of regel van de originele tekst. Een regel wordt meestal berekend aan de hand van een standaardregel met 50 tot 55 aanslagen, inclusief spaties. Niet alleen de lijnen van de oorspronkelijke lay-out tellen. Dat zou niet kloppen als het document bijvoorbeeld veel koppen heeft die minder dan 55 aanslagen bevatten, die dan als een standaardregel zouden worden berekend. In plaats daarvan deelt de vertaler het aantal aanslagen in het hele document door een factor 55. Dat resulteert dan in het aantal standaardregels, dat vervolgens wordt vermenigvuldigd met de prijs per regel.

Veel gestelde vragen: Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling die voldoet aan de eisen van het land in kwestie, waardoor die kan worden gebruikt voor formele procedures. Vaak zijn deze documenten vereist voor juridische en overheidsdoeleinden, maar ze kunnen ook voor verschillende andere situaties worden gebruikt.

Een beëdigde vertaling vereist een professionele vertaler die aan alle vereisten heeft voldaan om een beëdigde vertaling af te geven. U kunt er zeker van zijn dat de experts van Linguation beëdigd zijn door de lokale jurisdictie van het door u gewenste land zodat ze uw document kunnen certificeren.

Linguation levert uw gewaarmerkte document altijd binnen 4-5 dagen af, maar dit is afhankelijk van de lengte van het document, de moeilijkheidsgraad en de specifieke taal die vereist is voor de vertaling.

Linguation biedt geen notariële bekrachtiging om uw document te legaliseren. Als u een notaris of apostille nodig heeft, moet u een derde partij zoeken voor de authenticatie van uw documenten.

Vaak is een beëdiging vereist voor academische, juridische en overheidsdoeleinden. De mate waarin u een beëdiging nodig heeft is echter afhankelijk van de instelling die dit vereist.

Voor talen als Russisch of Arabisch is het belangrijk om in de vertaling de naam correct om te zetten naar Latijnse letters. Daarom vragen wij u na het doen van uw bestelling om eenfoto van uw identiteit-skaart of paspoort, zodat wij in uw vertaling de juiste naam kunnen gebruiken. Als deze informatie niet beschikbaar is, wordt een transliteratie volgens ISO-9 uitgevoerd.

Moet ik het originele document overleggen?

Nee, voor een officieel beëdigde vertaling hoeft het originele document niet opgestuurd te worden. Het te vertalen document kan worden ingescand of goed leesbaar worden gefotografeerd.

Hoe wordt mijn vertaling toegezonden?

Als u in België gevestigd bent, ontvangt u uw elektronisch ondertekende vertaling per e-mail. Vervolgens kunt u de beëdigde vertaling elektronisch als pdf-bestand gebruiken of afdrukken.

Als u in Nederland gevestigd bent en de vertaling voor officiële doeleinden in Nederland gaat gebruiken, wordt de beëdigde vertaling naar uw adres verzonden. Daarnaast ontvangt u de pdf-versie per e-mail.

Waar kan ik mijn beëdigde vertaling laten maken?

Vertaalbureau Linguation biedt beëdigde vertalingen voor alle soorten documenten, tegen de scherpste prijzen. Upload eenvoudig uw document naar de Linguation-website en u ontvangt direct een prijsopgave en leveringsdatum voor uw beëdigde vertaling. Er is geen eenvoudigere manier om een snelle, betaalbare en professionele vertaling te krijgen!

DIRECTE OFFERTE

Garantie van kwaliteit

  • Beëdigde vertalers
  • Tweetraps kwaliteitscontrole door opgeleid personeel
  • Gratis bewerkingsservice

Directe offerte
OnTrustNet Linguation WebShop Linguation Webwinkelkeur

Uw geverifieerde partner voor beëdigde vertalingen