Prijs per omgaande
De juiste professionele vertaalprijs en alle leveringsinformatie
Professionele vertalers
Uw documenten worden uitsluitend vertaald door native speakers
Vertaling Tracking
Met ons vertaalvolgsysteem kunt u de status van uw vertaling te allen tijde controleren
Geen registratie
Gebruik onze service zonder registratie

Professionele marketingvertaling voor uw bedrijven

Voor bedrijven die op buitenlandse markten actief zijn, zijn er tal van marketingdocumenten die moeten worden vertaald om uw potentiële klanten aan te moedigen uw goederen en diensten te kopen, zoals advertenties, posters, slogans, catalogi en productbeschrijvingen. Maar daar blijft het niet bij. Om klan¬ten¬loyaliteit op te bouwen en ervoor te zorgen dat klanten uw product blijven kopen, moet u ervoor zorgen dat u goed met uw klanten communiceert via uw gebruikershandleidingen en vragenlijsten voor klantenfeedback, enz. Het is essentieel dat uw marketingdocumenten worden vertaald om geschikt te zijn voor de juiste doelgroep . Een puur taalkundige weergave is niet voldoende. De marketingprofessio¬nals van Linguation kunnen ervoor zorgen dat u de oorspronkelijke boodschap aan de klanten in uw doelland communiceert op een voor hen bekende manier. Onze taalkundigen hebben uit de eerste hand kennis van de doelcultuur en zijn experts in lokalisatie en transcreatie. Wat uw branche ook is, neem contact op met Linguation voor al uw marketingvertalingen.

Betreed nieuwe markten met uw marketingvertaling

Een marketingvertaling vraagt om een complexe overdracht van informatie. De boodschap die in vertaling wordt overgebracht naar de doelgroep van de nieuwe markt moet immers hetzelfde effect hebben als de originele advertentietekst. Het vertalen van marketingteksten vereist dan ook veel erva¬ring en kennis die verder gaat dan het puur taalkundige. Om het gewenste reclamedoel te bereiken is een vertaling in de klassieke zin hier meestal niet voldoende. De vertaalde reclameboodschap moet immers door een goede stijl en correct taalgebruik een positieve relatie met de buitenlandse klanten opbouwen en hun vertrouwen wekken. Bij marketingvertalingen moeten de teksten vertaald worden in een bepaalde stijl en met een precieze woordkeuze, zodat de boodschap van het merk en de bedrijfs¬cultuur ook in de vreemde taal duidelijk herkenbaar zijn.

Culturele gevoeligheid bij marketingvertalingen

Van land tot land is niet alleen de taal anders, maar ook de culturele omgeving. Het betreden van een nieuwe markt betekent niet alleen een andere taal, maar ook een ander betekenissysteem. De ge-bruikelijke vorm van beleefdheid in advertenties kan bijvoorbeeld variëren. Maar nog moeilijkere aspecten, zoals een bepaald soort humor, moeten met het oog op culturele gevoeligheid worden overgebracht. Sommige reclamestrategieën, zoals het gebruik van ironie, kunnen niet in alle culturele contexten worden vertaald of hetzelfde bedrijfsimago weergeven. In dergelijke gevallen moet een geschikt equivalent worden gevonden, waarbij rekening wordt gehouden met het oorspronkelijke advertentieconcept. De vertaling van sommige stijlmiddelen in marketingteksten, zoals bepaalde zinnen of alliteraties, is een echte uitdaging voor vertalers. Daarom is het voor marketingvertalingen van essentieel belang dat de verantwoordelijke vertalers niet alleen over de vereiste taalvaardigheden beschikken, maar ook over essentiële marketingvaardigheden en cultureel bewustzijn van de be-treffende samenleving.

Vaak maakt de juiste woordkeuze bij marketing het cruciale verschil. Linguation adviseert u graag over uw individuele project en vindt de perfecte oplossing voor uw marketingvertaling.

Garantie van kwaliteit

  • Professionele vertalers (vertaling alleen door native speakers van de doeltaal)
  • Tweetraps kwaliteitscontrole door opgeleid personeel
  • Gratis bewerkingsservice

Directe offerte

Google Play Linguation Android Application App Store Linguation IOS Application

OnTrustNet Linguation WebShop Linguation Made in Germany

Uw geverifieerde partner voor professionele vertalingen