Herroepingsrecht & Klachten

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De opzegtermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Linguation eK
Tal 44
80331 München
Tel: 089 202 36657
E-Mail: info@linguation.com

u op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen, die onmiddellijk en op uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Als u heeft verzocht dat de diensten of de levering van vertalingen tijdens de herroepingstermijn beginnen, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met het deel van de kosten tot het moment waarop u ons op de hoogte stelt van uw uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot reeds geleverde diensten vergeleken met de totale reikwijdte van de diensten waarin het contract voorziet.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@linguation.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

OnTrustNet Linguation WebShop Linguation Webwinkelkeur

Uw geverifieerde partner voor beëdigde vertalingen