Prijs per omgaande
De juiste professionele vertaalprijs en alle leveringsinformatie
Professionele vertalers
Uw documenten worden uitsluitend vertaald door native speakers
Vertaling Tracking
Met ons vertaalvolgsysteem kunt u de status van uw vertaling te allen tijde controleren
Geen registratie
Gebruik onze service zonder registratie

Het belang van proeflezen/proofreading

Zelfs de meest ervaren vertalers maakt wel eens een foutje. Zeker bij langere documenten is het een hele opgave om volledig foutloos te werken. Proeflezen en redigeren zijn belangrijke diensten die Linguation biedt om de nauwkeurigheid van de inhoud in zowel de bron- als de doeltaal te waarborgen, met name als een tekst voor publicatie bestemd is.

We passen het vier-ogen-principe toe: onze proeflezer leest uw document met een frisse blik om fouten op te sporen. Hij of zij controleert uw vertaling met aandacht voor de inhoud van het bron-tekst¬bericht en de juistheid van de doeltaal. Het gebruik van speciale terminologiedatabases en vertaalgeheu¬gen¬systemen zorgen voor een correct en consistent gebruik van terminologie.

Prijzen voor proeflezen

De prijs van het proeflezen is afhankelijk van het onderwerp, de moeilijkheidsgraad van de vertaling en de gewenste talencombinatie. Het kan zijn dat er een gespecialiseerde proeflezer met de juiste achter¬grondkennis nodig is. Linguation wijst voor de best mogelijke prijs een passende proeflezer aan.

Waar kan ik proeflezen aanvragen?

Linguation stelt dezelfde hoge eisen aan proeflezen als aan vertalen en zorgt dat er alleen zorgvuldig ge¬se¬lecteerde professionals met uitgebreide ervaring in het relevante vakgebied en de nodige taalvaardig¬heden aan de slag gaan.

Linguation heeft een breed netwerk van professionele proeflezers die uw vertaling snel en goedkoop kunnen proeflezen. Upload gewoon uw document naar onze prijscalculator en ontvang direct een offer¬te, en dan kunt u gerust zijn!

Garantie van kwaliteit

  • Professionele vertalers (vertaling alleen door native speakers van de doeltaal)
  • Tweetraps kwaliteitscontrole door opgeleid personeel
  • Gratis bewerkingsservice

Directe offerte

Google Play Linguation Android Application App Store Linguation IOS Application

OnTrustNet Linguation WebShop Linguation Made in Germany

Uw geverifieerde partner voor professionele vertalingen